Kontakt

Eigentümer, Herstellung

Radek Mraz
Tel.: +420 603 183 312
E-Mail.: radek.mraz@kovomraz.cz

Verwaltung

Veronika Mrazova
Tel.: +420 603 164 684
E-Mail.: veronika.mrazova@kovomraz.cz

Handel

E-Mail: obchod@kovomraz.cz

Produktionshalle

Kovo Mraz s.r.o.
Nadrazni 73
346 01 Horsovsky Tyn

Firmensitz (Rechnungsadresse)

Kovo Mraz s.r.o.
Blizejov 108
345 45 Blizejov

ICO: 08123471 / DIC: CZ08123471